2016.3.1

Algemeen
 • Een E-mail kan op afdeling ingesteld worden.
 • Er zijn ook enkele snelheidsverbeteringen doorgevoerd en dit aan de:
  • Service-orderoverzichtlijst
  • Stockbewegingslijst
  • Aankoopdetailslijst
  • Aankooporderlijst
  • Leveringslijst
  • Aankoopfactuurlijst
  • Factuurlijst
Aankoop
 • Het zoeken op ID op de purchasedetailsoverzicht is nu wel mogelijk. (#3025)
Exports
 • De link om de gegenereerde export te kunnen downloaden werkt nu terug correct. (#3047)
MDP
 • Een overlap van vervangwagens in verhuur en in orders is niet meer mogelijk. (#3016)
 • Bij het toevoegen van een uitzondering zijn enkel de “Niet beschikbaar” type tijdsloten beschikbaar. (#2882)
 • Er is een extra instelling waarmee je de editrechten kan instellen per user en per locatie.
OHC
 • De einddatum van het contract wordt nu getoond in het contractoverzicht.
Stock
 • De stockbeweging zal niet meer dubbel toegevoegd worden als men meerdere keren op de knop drukt. (#2985)
Werkschema’s
 • Bij het verwijderen van een werkschema wordt nu om een bevestiging gevraagd.
 • De uren/dagen ATV werden omgedraaid in urenexport. (#3038)
Welkomstscherm
 • Nieuw is hier een extra knop die voorzien is om een commerciële actie te kopiëren.
Werkzaamheden
 • Bij het aanmaken van een planorder vanuit een ‘REQUEST’-todo worden nu de planningscodes correct toegevoegd aan het planorder.
 • Bij het selecteren van een ‘REQUEST’-todo is de tekst nu beter leesbaar.
Werkplaats
 • Nu wordt het PO/OP nummer getoond op de serviceorder lijst i.p.v. enkel een vinkje als er een nummer ingesteld was. (#2720)
 • Facturen en creditnota’s van werkkaarten worden achterliggend gelogd.
 • De omschrijving van een artikel wordt nu altijd getoond, onafhankelijk van welk blok (RES, ACT of INV) actief is.
 • Actie-knoppen in de orderlijst werden vervangen door een contextmenu. Dit menu kan geopend worden door rechts te klikken op de werkkaartlijn in kwestie.

2016.2.4

Algemeen
 • filters zijn rechtstreeks beschikbaar (u hoeft het trechter-symbool niet meer te kiezen)
 • filters geven tijdens het zoeken suggesties
 • elke gemaakte filter kunt u opslaan en wordt bewaard voor uw persoonlijke login
 • u kunt zelf kiezen welke kolommen u zichtbaar wenst te houden en welke niet
 • algemene uniformiteit voor nieuw & parameter knoppen
 • tabellen met (te) veel kolommen voor uw schermresolutie krijgen een eigen scrollbar
 Werkplaats
 • Een werkkaart kan direct gefactureerd worden uit de werkplaatsmodule.
 • Kilometerstand wordt bij einde service bewaard en kan doorgestuurd worden aan Car-Pass.
 • Doorsturen van onderhoudsgegevens naar Car-Pass is beschikbaar. ( vraag ernaar )
Aankoop
 • Bij het aanpassen van het leveringsnummer van een geïmporteerde aankoopfactuur wordt nu gecontroleerd op crediteur. (#2692)
Documenten
 • Op de facturen is er de mogelijkheid om een gestructureerde mededeling te laten genereren. +++000/0000/00000+++ ( vraag ernaar )
Planorders
 • Wanneer de sessie verlopen is, word je na het opnieuw inloggen terug doorverwezen naar de pagina waar je vandaan kwam. (#2785)
Paspoorten
 • Voertuiginformatie over Belgische wagens kan vanaf nu opgevraagd worden in het paspoort a.d.h.v. het VIN. ( vraag ernaar )
Planningscode
 • Planningscodes kunnen tot op afdeling niveau gespecifieerd worden.
Verhuur
 • In het verhuuroverzicht kan men nu de maker van de verhuring terugvinden.
Welkomstscherm
 • Het welkomstscherm kan verschillen per locatie en afdeling combinatie.

2016.2.3

Facturatie
 • Als bij OHC-prefacturen het totaalbedrag 0 zou zijn, worden deze nu niet meer gegenereerd.
Paspoorten
 • Naast de kilometerstand kunnen nu ook de draaiuren worden opgeslagen.
 • Op het overzicht van de items is er een filter toegevoegd om de OS-artikelen weg te filteren.
 • Het locatieveld wordt pas ingeladen bij het klikken op de tab.
 • Truetype van het type personen (personeel, chauffeurs, …) kunnen nu terug verborgen worden op de contactpaspoortlijst. (#2605)
Scanner
 • Bij goedgekeurde scanofferte, komen verdere scanningen rechtstreeks in het ACT-blok. (#2393)
Verhuur
 • Locatie en afdeling selectie weer beschikbaar bij het aanmaken van een nieuwe verhuring. (#2733)
 • Verwijderde verhuringen worden niet meer getoond op de verhuurplanning. (#2779)
Werkplaats
 • Bij het selecteren van een voertuig komt de geschiedenis pop-up weer automatisch zichtbaar. (#2763)
 • De leveranciers voor OS-bestellingen zijn nu gefilterd a.d.h.v. de locatie waar er gewerkt wordt.
 • Toevoegen crediteer en kopieer functionaliteit OS-artikelen.
  Geen dubbel D-nummer in invoice memo meer na automated OS-bestelling/levering. (#2714)
 • Verwijderde OS-artikelen in INV zorgen er nu niet meer voor dat de werkkaart niet gefactureerd kan worden. (#2688)
 • Spuitkosten koppeling aan artikelen. (#2749)
Werkschema’s
  • Bij het aanmaken van een uitzondering wordt automatisch begin en einduur van werknemer ingevuld. (#2722)
POS
 • Locked cases kunnen nu wel ingekeken worden maar niet aangepast worden. #2697)
 • Aanpassing adresgegevens Cluj op documenten. (#2776)
Signalisaties
 • Bij het aanmaken van een order uit de werkzaamheden kunnen nu ook orders voor werkzaamheden voor gerelateerde voertuigen aangemaakt worden.

2016.2.2

Werkplaats
 • Dubbelklikken bij het aanmaken van een externe werkkaart gaat niet meer. Zo kunnen er geen dubbele werkkaarten meer aangemaakt worden.
Planning
 • Bij het toevoegen van een uitzondering zal het planbord herladen
POS
 • Factuur geschiedenis is nu te zien bij case details (#2561)
 • Naast de kaart wordt de zoek radius weergegeven (#2560)
 • Nieuwe filter/kolom opties functionaliteiten werd toegevoegd aan de open/all overzichten (#2693)