2016.2.3

Facturatie
 • Als bij OHC-prefacturen het totaalbedrag 0 zou zijn, worden deze nu niet meer gegenereerd.
Paspoorten
 • Naast de kilometerstand kunnen nu ook de draaiuren worden opgeslagen.
 • Op het overzicht van de items is er een filter toegevoegd om de OS-artikelen weg te filteren.
 • Het locatieveld wordt pas ingeladen bij het klikken op de tab.
 • Truetype van het type personen (personeel, chauffeurs, …) kunnen nu terug verborgen worden op de contactpaspoortlijst. (#2605)
Scanner
 • Bij goedgekeurde scanofferte, komen verdere scanningen rechtstreeks in het ACT-blok. (#2393)
Verhuur
 • Locatie en afdeling selectie weer beschikbaar bij het aanmaken van een nieuwe verhuring. (#2733)
 • Verwijderde verhuringen worden niet meer getoond op de verhuurplanning. (#2779)
Werkplaats
 • Bij het selecteren van een voertuig komt de geschiedenis pop-up weer automatisch zichtbaar. (#2763)
 • De leveranciers voor OS-bestellingen zijn nu gefilterd a.d.h.v. de locatie waar er gewerkt wordt.
 • Toevoegen crediteer en kopieer functionaliteit OS-artikelen.
  Geen dubbel D-nummer in invoice memo meer na automated OS-bestelling/levering. (#2714)
 • Verwijderde OS-artikelen in INV zorgen er nu niet meer voor dat de werkkaart niet gefactureerd kan worden. (#2688)
 • Spuitkosten koppeling aan artikelen. (#2749)
Werkschema’s
  • Bij het aanmaken van een uitzondering wordt automatisch begin en einduur van werknemer ingevuld. (#2722)
POS
 • Locked cases kunnen nu wel ingekeken worden maar niet aangepast worden. #2697)
 • Aanpassing adresgegevens Cluj op documenten. (#2776)
Signalisaties
 • Bij het aanmaken van een order uit de werkzaamheden kunnen nu ook orders voor werkzaamheden voor gerelateerde voertuigen aangemaakt worden.

2016.2.2

Werkplaats
 • Dubbelklikken bij het aanmaken van een externe werkkaart gaat niet meer. Zo kunnen er geen dubbele werkkaarten meer aangemaakt worden.
Planning
 • Bij het toevoegen van een uitzondering zal het planbord herladen
POS
 • Factuur geschiedenis is nu te zien bij case details (#2561)
 • Naast de kaart wordt de zoek radius weergegeven (#2560)
 • Nieuwe filter/kolom opties functionaliteiten werd toegevoegd aan de open/all overzichten (#2693)

2016.2.1

Aankoop
 • Na het toevoegen van details aan leveringen/orders/facturen kan men de locatie niet meer aanpassen.
Basisgegevens
 • De afdelingen kunnen gekoppeld worden in de locatielijst.
Planning
 • Het is mogelijk om de zaterdag/zondag te tonen of te verbergen.
 • De uitzondering met beschikbaarheid worden opgeteld i.p.v. afgetrokken.
Planorders
 • Kopiëren van bijlages van het planorder naar het aankooporder werkt terug.
Paspoorten
 • Na het wijzigen van een contact paspoort worden de filters op de overzicht lijst behouden. (#2597)
Verhuur
 • Drag & drop en resize van verhuringen in de verhuurplanner is mogelijk.
Werknemers
 • Het is mogelijk om in de werknemerslijst de afdeling, locatie en werkschema te koppelen aan de werknemers.
Werkplaats
 • Bij het aanmaken van een werkkaart kan men de geschiedenis van het voertuig bekijken.
Werkschema’s
 • Aanpassingen aan uren export. (#2558)
Werkzaamheden
 • Planningscodes die recent zijn aangemaakt zonder locatie zijn weer selecteerbaar. (#2595)
POS
 • De financiële status is zichtbaar op het overzicht.